Cestování a Výlety

aneb Squirrel cestuje

Kostnice, Kutná Hora


11. srpna 2012


V sobotu jsme navštívili známou Kostnici v Kutné Hoře. Auto jsme nechali zaparkované před chrámem - Nanebevzetí Panny Marie. Je tam restaurace a u ní veliké neplacené parkoviště. Po cestě jsme ještě nakoukli do chrámu, ale uvnitř nic moc k vidění není. Do kostnice je to pak už jen kousíček.


Chrám Nanebevzetí Panny Marie Chrám Nanebevzetí Panny Marie


Budova kostnice je malý hřbitovní kostel. Je to původem gotická stavba, postavená koncem 14. století. Dodnes je okolo kostela udržovaný hřbitov, kde se stále pohřbívá. Kostnice se nachází přímo pod kostelem. Je zvenčí dost nenápadná, a kdyby před vstupem nebyla fronta dychtivých turistů, tak bychom nevěděli, že jsme na pravém místě. Před vchodem byla slušná fronta.


Kostnice Kostnice Kostnice


Vstupné

V Kutné Hoře je možné využít tzv. kombinovanou vstupenku. Buď si zakoupíte vstup jenom do kostnice (cena = 60 czk) nebo další 3 varianty.


Kostnice + Katedrála P. Marie = 80 czk, Kostnice + Katedrála + Chrám sv. Barbory = 130 czk a Kostnice + Katedrála + Chrám sv. Barbory + GASK, Jezuitská kolej = 185 czk.


Vstupenky jsme si koupili ihned u vchodu do Kostnice. Vstup se zdá nehlídaný a věřím, že pár čecháčkům se už povedlo proplížit se dovnitř bez placení.


Prohlídka

Ihned jak vstoupíte dovnitř, je to něco nádherného. Představa, že kdysi tu pobíhali lidé a teď je z nich výzdoba v kostele… Je to opravdu paráda :).


Kosterní seskupení poprvé vytvořil v r. 1511 poloslepý mnich, který kosti naskládal do šesti pyramid. Kostní výzdoba byla pak v r. 1870 obnovena Františkem Rintem z české Skalice. Z původních šesti pyramid dvě zrušil. Kosti, které použil k výzdobě, dezinfikoval a vybílil chlorovým vápnem.


Kostnice Kostnice Kostnice


U vchodových dveří jsou v latinském a řeckém jazyce nápisy IHS, což znamená Jesus Hominum Salvator - Ježíš Spasitel lidstva. Ve schodišti vidíme dva kalichy a nahoře kříž. Vpravo dole pod schodištěm nápis František Rint z České Skalice - 1870. V rozích dolní kaple nás upoutají mohutné pyramidy z kostí, které jsou urovnané bez svázání do dřevěných konstrukcí.


Kostnice Kostnice Kostnice Kostnice Kostnice Kostnice


Lidské kosti symbolizují zástupy těch, kteří stojí před Božím trůnem a nikdo je nedokáže sečíst. Smrt mezi lidmi nečiní žádné rozdíly. Vykoupení - Kristovo dílo spásy, započalo Jeho vtělením, smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním, a dovrší se vzkříšením všech mrtvých. Všichni vstanou k novému životu, a spravedliví pak dosáhnou slávy v nebeském království, které je symbolizováno dřevěnými korunami.


Kostnice Kostnice Kostnice


Uprostřed kaple visí lustr, který je sestaven ze všech druhů kostí lidského těla. Pod lustrem je vchod do hrobky, kde jsou uloženy ostatky patnácti bohatých kutnohorských měšťanů.


Kostnice Kostnice Kostnice


Závěrem

Podle odhadu je Kostnice společným hrobem asi 40 tisíc lidí. Toto dílo není samoúčelné, ale po staletí připomíná návštěvníkům fakt smrti a hodnoty věčnosti. Bůh uzavřel s lidmi dvě smlouvy, které zavazují člověka k odpovědnosti vůči Bohu i bližnímu. Zachovávání těchto smluv bude zhodnoceno na konci našeho pozemského života.