Cestování a Výlety

aneb Squirrel cestuje

Archeoskanzen  Všestary


5. července 2010


Navštívili jsme tuto pravěkou vesničku, chcete-li archeopark>. Oficiálně se toto místo nazývá CEA Všestary - Centrum experimentální archeologie Všestary. Je to krásná modelová vesnička, od období neolitu po halštat.


O tomto místě jsme se dozvěděli díky mojí kamarádce, která studuje archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.


Archeoskanzen Všestary Archeoskanzen Všestary Archeoskanzen Všestary


Monoxyly

Hned u vstupu na nás čekaly 2 monoxyly, lodě vydlabané z jednoho kusu kmene stromu. Tyto lodě dlabali přímo studenti a profesoři FF UHK.


Monoxyl Monoxyl


Sekyrky

Dále prohlídka pokračovala k malému ohništi, kde jsme si mohli vyzkoušet, jak se tzv. bobruje s kamennou sekyrkou. Mají zde sekyrky z kamene, bronzu a železa. S každou si můžete práci vyzkoušet :).


Další nástroje

Jsou zde dřevěné nástroje na obdělávání půdy. Lopatka, motyka, ...


Sekyrky Sekyrky Sekyrky


Palisáda

Palisády byly používány od pravěku a jejich užití přetrvalo i ve středověku. Pravděpodobně sloužily, jako společenské centrum. Pro zábavu, jednání, ...


Palisáda Palisáda Palisáda Ohniště U palisády U palisády


Keramika

V této pěkné vesničce mají postavené pece na výrobu keramiky a tavení kovů. Mohli jsme si zde vyzkoušet výrobu keramiky na kopacím kruhu. Přináším Vám pár fotek :).


Keramika Pec na vypalování Keramika


Tkalcovský stav

Keramika Pec na vypalování Keramika


Pohřebiště

Tady nám bylo vysvětleno, jak byli lidé pohřbíváni. Sloužily k tomu tzv. pohřební mohyly. Později byli lidé zpopelnění na hranicích a na jejich popel sloužily mohyly také. Čím byl člověk bohatší/váženější, tím měl honosnější výbavu hrobu.


Mohyli Na ostatky Totem


Na závěr

Tenhle výlet vřele doporučuji. Hlavně, pokud cestujete s dětmi a pokud se chcete dovědět nějaké informace od pravěku po středověk. My jsme sebou měli mého 7mi letého brášku a on si návštěvu archeoskanzenu užil nejvíce.


Tímto děkuji i mojí kamarádce, za pěknou prohlídku :).